VĂN PHÒNG VINHOMES BẮC GIANG SKY PARK

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0985.61.36.36
Website: https://vinhomes-bacgiang.com
    Đường Ngô Gia Tự, Trần Phú, Thành phố Bắc Giang