0967.771.146
Chat Zalo

Quy hoạch vùng huyện Yên Dũng định hướng 2030

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Dũng có tính chất là vùng phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái lịch sử, văn hóa, lễ hội. Là khu vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, có tiềm năng phát triển, hình thành đô thị vệ tinh cửa ngõ phía Nam của thành phố Bắc Giang. Là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy quan trọng có vị trí trung gian kết nối trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang với tỉnh Bắc Ninh và Hải  Dương, có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh của tỉnh Bắc Giang và vùng Thủ đô.

Theo đó, cụ thể hóa mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, từ đó đưa ra những dự báo và định hướng chiến lược nhằm phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh và những đặc thù của huyện. Khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, các thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch và lâm nghiệp đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa khu vực đô thị và nông thôn.

Hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2021.

Phạm vi lập quy hoạch vùng huyện Yên Dũng bao gồm toàn bộ phạm vi địa giới hành chính (2 thị trấn và 16 xã) huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn, phía Bắc giáp thành phố Bắc Giang và huyện Lạng Giang; phía Nam giáp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với ranh giới là sông Cầu; phía Đông giáp huyện Lục Nam với ranh giới là sông Lục Nam và thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương với ranh giới là sông Lục Nam; phía Tây giáp huyện Việt Yên. Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 191,74 km². Đến năm 2030 khoảng: 205.000 người (trong đó: Đô thị là 71.000 người; Nông thôn là 134.000 người; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 31-33%);  Đến năm 2040 khoảng: 225.000 người (trong đó: Đô thị là 113.000 người; Nông thôn là 112.000 người; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 48-50%)….

Quy hoạch phân vùng phát triển huyện Yên Dũng đến năm 2030
Quy hoạch phân vùng định hướng phát triển giao thông huyện Yên Dũng
Quy hoạch phân vùng định hướng phát triển Khu, cụm công nghiệp huyện Yên Dũng
Quy hoạch định hướng phát triển du lịch huyện Yên Dũng năm 2030

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *